produkty

Zabudowa asenizacyjna, zbiorniki i beczki asenizacyjne

Zabudowy asenizacyjne montowane na stałe na podwoziach samochodów ciężarowych służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania, a także do usuwania osadów z kanałów, dołów i szamb.

Zabudowa asenizacyjna - w jej skład wchodzi:

zbiornik stalowy, ustawiony elastycznie na dodatkowej ramie podwozia
kompresor łopatkowy
armatura zabezpieczająca przed zalaniem kompresora i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku
węże ssawne ułożone wokół zbiornika na stelażach

Prosta budowa urządzenia umożliwia obsługę przez jedną osobę.

Kontener asenizacyjny - produkowane wersje

Kontenery asenizacyjne produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 1000 do 12 000 litrów. Mogą być montowane na podwoziach o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 26 ton - np:

3000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 7 ton lub więcej
6000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o DMC 12 ton
8500 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o DMC 18 ton
12 000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu trzyosiowym o DMC 26 ton

Samochód asenizacyjny - wyposażenie

Samochód asenizacyjny może być wyposażony w opcję czyszczenia przykanalików. Zbiornik jest wtedy podzielony na dwie części: na ścieki oraz na czystą wodę.

Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ (na czystą wodę) do czyszczenia:

kanalizacyjnych wpustów ulicznych
przykanalików i rur o średnicy do 300 mm i długości do 50 m
basenów przeciwpożarowych
zbiorników ze szlamu i mułu
sadzawek
innych urządzeń.

Beczka asenizacyjna - zasada działania

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor.

Kompresor napędzany jest hydraulicznie. Wewnątrz zbiornika wspawane są wręgi uniemożliwiające zassanie zbiornika oraz falochrony, które znacznie zwiększają stabilność jazdy, zwłaszcza na zakrętach.

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami, a także wykonaniem ich wyceny, zapraszamy do kontaktu z nami

skontaktuj się z nami

Zobacz też inne produkty z tej kategorii: