produkty

Wielofunkcyjny samochód komunalny z systemem zabudów wymiennych

Dzięki szerokiej ofercie zabudów możliwa jest szybka zmiana przeznaczenia samochodu. W zależności od zapotrzebowania pojazd może pełnić kilka funkcji:

kontener asenizacyjny (o pojemności 2500 litrów) - kontener wyposażony jest w kompresor który napędzany jest hydraulicznie z pompy urządzenia hakowego. Podłączenie układów hydraulicznych kontenera asenizacyjnego oraz podwozia hakowego odbywa się za pomocą szybkozłączy. Opróżnianie kontenera asenizacyjnego może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor. Pojemność kontenera asenizacyjnego dobrana została tak, aby maksymalnie wykorzystać ładowność podwozia.
kontener na odpady stałe z ramieniowym bocznym mechanizmem załadowczym – kontener służy do gromadzenia zebranych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych jak również odpadów poubojowych. Do zbiórki odpadów poubojowych wykonujemy wersję szczelną kontenera, z odpowiednią powłoką lakierniczą, przystosowaną do transportu tego rodzaju ładunku. Półpłynna konsystencja odpadów zwierzęcych oraz zapach przez nie wydzielany, dzięki szybkiemu załadunkowi i transportowi jest maksymalnie neutralizowany. Obsługa nie ma żadnego kontaktu przy załadunku i rozładunku.Wewnątrz skrzyni ładunkowej znajduje się płyta wypychająca, umożliwiająca zagęszczanie zgromadzonych odpadów. Rozładunek umożliwia otwierana tylna klapa. Podczas rozładunku otwiera się ona pod wpływem nacisku zawartości skrzyni ładunkowej, po przechyleniu kontenera za pomocą urządzenia hakowego.
posypywarka (piasku i soli) – zabudowana w systemie „hakowym” z napędem od hydrauliki pojazdu lub z napędem niezależnym. Sterowanie z kabiny kierowcy obejmuje włączenie i wyłączenie posypywania. Piaskarka składa się ze skrzyni o pojemności 2m3, z której istnieje możliwość sypania piaskiem, solą i ich mieszaninami.
kontener typu KP-7 – wielofunkcyjny samochód komunalny, z urządzeniem hakowym, służy również do wywozu typowych kontenerów na odpady komunalne typu KP-7. Pozwala to na wykorzystywanie samochodu w miejscach gdzie są już użytkowane takie kontenery. Samochód może być eksploatowany również do wywozu gromadzonych w takich kontenerach odpadów segregowanych jak szkło, makulatura czy plastik
Kontener osiatkowany na odpady segregowane oraz na odpady zielone (trawa, gałęzie itp.) - kontener posiada otwierane i demontowalne burty boczne, wykonane z siatki. Ilość i sposób otwierania burt oraz otworów wrzutowych ustalana jest wg indywidualnych potrzeb klienta.
Wywrotka - do transportu materiałów sypkich (piasek) oraz np. gruzu, złomu itp.

Wielofunkcyjny pojazd komunalny - zastosowanie

Cechy charakterystyczne dla tego systemu pozwalają na efektywne stosowanie go przy gęstej zabudowie obiektów, wąskich ulicach, alejkach parkowych, itp. Wykorzystany może być jako uniwersalna śmieciarka dla wsi i małych miast.

Model dostępny jest w wersji obsługującej pojemniki 110-240 l jak również 1100 litrów! (model SK-2d)

Efekt ekologiczny.
Spodziewane efekty ekologiczne.

Wykorzystanie samochodu do zbiórki odpadów segregowanych efekt ekologiczny: zwiększona ilość wysegregowanych odpadów
Transport odpadów poubojowych efekt ekologiczny: zmniejszenie spływu gnojówki
Szybkość i duża mobilność transportu odpadów poubojowych efekt ekologiczny: ograniczenie uciążliwości zapachowej odpadów zwierzęcych
Wyposażenie instytucji w sprzęt niezbędny do prawidłowego gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów efekt ekologiczny: ilość odpadów bezpiecznie gromadzonych i transportowanych

Wskaźnik techniczno-ekologiczny.
Wykorzystanie małego podwozia ma swoje przełożenie w użytkowaniu pojazdu:

niski koszt utrzymania (ubezpieczenie, opłaty itp.)
mniejsze zużycie paliwa,
łatwiejszy dojazd w trudno dostępne miejsca,
wykorzystanie urządzeń współpracujących z urządzeniem hakowym pozwala na korzystanie z samochodu przez cały rok kalendarzowy,

Wykorzystanie urządzeń Małopolskiej Wytwórni Maszyn Brzesko Sp. z o.o., które współpracują z urządzeniem hakowym pozwala na wykorzystanie jednego podwozia do kilku różnych zadań. Eksploatacja jednego samochodu pozwala na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem całego parku maszynowego. (samochodu asenizacyjnego, śmieciarki, hakowca, piaskarki i samochodu skrzyniowego z wywrotem na haku).

Wielofunkcyjne samochody komunalne - charakterystyka

Nowoczesność proponowanych rozwiązań.
Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce która proponuje całą gamę zabudów służących do wykonywania funkcji komunalnych na tak małym podwoziu samochodowym (DMC 7 ton). Gmina, zakład komunalny czy prywatni przedsiębiorcy, którzy skorzystają z naszej oferty są w stanie kompleksowo wykonywać obowiązki związane z gromadzeniem i transportem odpadów komunalnych (w tym segregowanych), poubojowych, ścieków oraz związane z zimowym utrzymywaniem dróg.

Niezawodność działania.
Proponowany przez Małopolską Wytwórnia Maszyn Brzesko samochód wielofunkcyny wykazuje się dobrymi walorami eksploatacyjnymi oraz bardzo dużą ergonomią.
Podłączenie układów hydraulicznych kontenera asenizacyjnego, kontenera na odpady oraz piaskarki odbywa się za pomocą szybkozłączy, co jest dużym ułatwieniem dla osób obsługujących samochód. Również sterowanie urządzeniem hakowym odbywa się z kabiny kierowcy.

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami, a także wykonaniem ich wyceny, zapraszamy do kontaktu z nami

skontaktuj się z nami