produkty

Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym

Kontenery asenizacyjne służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania, a także do usuwania osadów z kanałów, dołów i szamb.

Kontenery asenizacyjne obsługiwane są przez pojazdy wyposażone w urządzenie hakowe lub bramowe, co pozwala na bardzo racjonalne eksploatowanie pojazdu. Jeden samochód (hakowiec lub bramowiec) może być wykorzystywany jako nośnik dla kontenerów z opadami stałymi ( np. SK-6, K-10 itp.) lub jako pojazd asenizacyjny.

Kontenery asenizacyjne - produkowane wersje

Kontenery asenizacyjne produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 1000 do 10 000 litrów. Mogą być montowane na podwoziach o odpowiedniej dopuszczalnej masie całkowitej np:


2500 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 7 ton lub więcej

4500 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o DMC 12 ton

6500 litrów - przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o DMC 18 ton

10 000 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu trzyosiowym o DMC 26 ton

Samochód asenizacyjny może być wyposażony w opcję czyszczenia przykanalików. Zbiornik jest wtedy podzielony na dwie części: na ścieki oraz na czystą wodę.

Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ (na czystą wodę) do czyszczenia:


kanalizacyjnych wpustów ulicznych

przykanalików i rur o średnicy do 300 mm i długości do 50 m

basenów przeciwpożarowych

zbiorników ze szlamu i mułu

sadzawek

innych urządzeń.

Kontener asenizacyjny - zasada działania

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor.

Kompresor napędzany jest hydraulicznie. Wewnątrz zbiornika wspawane są wręgi uniemożliwiające zassanie zbiornika oraz falochrony, które znacznie zwiększają stabilność jazdy, zwłaszcza na zakrętach.

Samochód asenizacyjny

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami, a także wykonaniem ich wyceny, zapraszamy do kontaktu z nami

skontaktuj się z nami

Zobacz też inne produkty z tej kategorii: