Facebook - MWM Brzesko produkty
Pojazdy specjalne

Pojazdy specjalne Pojazdy drogowo-szynowe: wkolejanie, holowanie, ratownicze Pojazdy drogowo-szynowe: platformy i zwyżki do obsługi i utrzymania trakcji Lokomotywy wąskotorowe

Śmieciarki

Śmieciarka SK-10

Wielofunkcyjny samochód komunalny z systemem zabudów wymiennych

Śmieciarka SK-10

Pojazdy do zbiórki i transportu padłych zwierząt oraz odpadów poubojowych

Śmieciarka SK-10

Pojazdy asenizacyjne

Śmieciarka SK-10

Kontenery

Śmieciarka SK-10

Kontenery współpracujące z systemem hakowym

Śmieciarka SK-10

Posypywarki i pługi

Śmieciarka SK-10

Cysterny na wodę pitną

Śmieciarka SK-10