produkty

Cysterny na wodę pitną

Cysterny służą do transportu i dystrybucji wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej. Oferujemy różne wielkości cystern.

Cysterna na wodę pitną - przeznaczenie

Oferowane cysterny do wody pitnej w razie awarii sieci wodociągowej, mogą służyć jako punkty poboru wody, nawet na osiedlach mieszkaniowych, na wąskich i ciasnych drogach i uliczkach. Dostępne beczkowozy na wodę występują w różnych wielkościach. Zbiorniki napełniane są z hydrantu. Cysterna do wody pitnej stanowi idealne rozwiązanie w zakresie magazynowania, transportu i dystrybucji wody. Jest przystosowana do zastosowania w dowolnej porze roku, w zakresie temperatur pracy od -35oC do +50oC. Oferowane cysterny do wody pitnej posiadają piktogram z oznaczeniem "WODA DO PICIA". Cysterny z wodą pitną zapewniają idealne parametry eksploatacyjne w ruchu drogowym.

Natomiast wszystkie elementy stykające się z wodą pitną są wykonane z materiałów odpornych na korozję. Produkowane cysterny wyposażane są w profesjonalne filtry, zapewniające najlepszą jakość dostarczanej wody. Beczkowozy na wodę pitną są również zabezpieczeniem w wodę w przypadku klęsk żywiołowych. Służyć mogą mieszkańcom miast w okresie suszy, które występują w ostatnich latach coraz częściej, podczas niedoboru wody w studniach czy też w przypadku modernizacji sieci wodociągowej.

Beczkowóz na wodę pitną - użytkowanie

W trakcie dostarczania wody pitnej, cysterna powinna być ustawiona w miejscu chronionym przed nasłonecznieniem, deszczem i śniegiem, w sposób zabezpieczający wodę przed jej wtórnym zanieczyszczeniem. Należy także pamiętać o wyborze takiego miejsca, które zapewnia swobodny dostęp do poboru wody bezpośrednio z cysterny. Cysterna na wodę powinna posiadać świadectwo jakości zdrowotnej PZH stwierdzające, że jest ona dopuszczona do przewozu wody do picia.

Cysterna na wodę pitną

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami, a także wykonaniem ich wyceny, zapraszamy do kontaktu z nami

skontaktuj się z nami