produkty

Śmieciarka – jest to pojazd specjalny z zabudową wykonaną na podwoziu samochodu ciężarowego przeznaczony do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych na wyznaczone miejsca składowania tzw. wysypiska lub do zakładów przeróbki odpadów. Pierwsze śmieciarki komunalne pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 30. XX., gdzie sprawdzono i potwierdzono ich użyteczność, co pozwoliło na szybkie rozprzestrzenienie się patentu na inne kontynenty. Oprócz wykonywania funkcji zbiórki i wywozu odpadów, śmieciarki, muszą spełniać rygorystyczne przepisy w zakresie czystości i norm sanitarnych.